Vol 2 No 2 (2023): Gene & Protein in Disease
Gene & Protein in Disease
Published on March 29, 2023

Effect of Dunaliella salina on myocardial ischemia-reperfusion injury through KEAP1/NRF2 pathway activation and JAK2/STAT3 pathway inhibition

Jingjing Song , Hongchao Li , Yiru Zhang, Tingting Wang, Yibo Dong, Hanqi Shui , Jingxia Du
DOI: 10.36922/gpd.387

Multiple PDZ domain protein regulates sperm motility through CatSper channel

Dandan Wang, Tinglong Zhang, Jianping Chen, Jingjing Huang, Jing Gu, Hao Liu, Yue Zhang, Xinying Ji, Shaoping Ji, Jinyi Liu
DOI: 10.36922/gpd.397

Basic and clinical insights of Mu (μ)-opioid receptor in cancer

Ruidong Ding, Yiming Zhao, Jia Li, Siyuan Zhao, Dingyuan Su, Yue Zhang, Jia-Yi Wang, Shuangyu Lv, Xinying Ji
DOI: 10.36922/gpd.282

Hematoma clearance by reactive microglia after intracerebral hemorrhage

Zhenhua Zhang, Wei Xu, Honghui Sheng, Leo Huang, Jiaxin Zhang, Lanting Zhang, Limin Wang, Junmin Wang, Xiuhua Ren, Chao Jiang, Jian Wang
DOI: 10.36922/gpd.336