Vol 1 No 2 (2022): Gene & Protein in Disease
Gene & Protein in Disease
Published on August 4, 2022

Effects of DNA methylation and gene expression on rats with protein malnutrition in early life

Zhi Qu, Liying Fu , Chenchen Wang, Suting Liu , Bo Li
DOI: 10.36922/gpd.v1i2.169

Exosomes: A bridge of periodontitis and systemic diseases

Jing Xu, Xin Chang, Huixin Zhang, Mengying Si, Huiying Su, Lilan Cao, Yingying Li, Yuankun Zhai
DOI: 10.36922/gpd.v1i2.99

Recent insights into USP7: Construct, pathophysiology, and inhibitors

Yuanming He, Yueya Zhong, Yiqian Wang, Xinliang Mao
DOI: 10.36922/gpd.v1i2.118

A review of current diagnostic and treatment methods for key aldosterone-related diseases

Sujuan Wang, Qiaohui Zhao, Tian-Yun Wang
DOI: 10.36922/gpd.v1i2.136

Network biology: Recent advances and challenges

Pei Wang
DOI: 10.36922/gpd.v1i2.101

Differential expression profiles of circRNAs in cancers: Future clinical and diagnostic perspectives: circRNAs in Cancers

Faiz Ali Khan, Bernard Nsengimana, Nazeer Hussain Khan, Jingjing Huang, Haojie Guo, Usman Ayub Awan, Weijuan Zhang, Wenqiang Wei, Shaoping Ji
DOI: 10.36922/gpd.v1i2.138

Insights into the role of RUNX1 gene in female-related cancers: RUNX1 gene in female-related cancers

Sagarika Shahriar, Zarin Tasnim Rafa, Maiesha Samiha Mahmood, Deera Mahasin, Yusha Araf, Md. Asad Ullah, MD. Hasanur Rahman, Md. Akkas Ali, Fatama Tous Zohora , Chunfu Zheng, Mohammad Jakir Hosen
DOI: 10.36922/gpd.v1i2.147