Vol 2 No 2 (2023): Gene & Protein in Disease
Gene & Protein in Disease
Published on March 29, 2023

Basic and clinical insights of Mu (μ)-opioid receptor in cancer

Ruidong Ding, Yiming Zhao, Jia Li, Siyuan Zhao, Dingyuan Su, Yue Zhang, Jia-Yi Wang, Shuangyu Lv, Xinying Ji
DOI: 10.36922/gpd.282